Τοπική και Βιώσιμη Προμήθεια

Η SPAR δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα φρέσκων και ξηρών προϊόντων τοπικής προέλευσης. Οι εταίροι SPAR σ’ ολόκληρο τον πλανήτη συνεχίζουν ν’ αναπτύσσουν τρόπους παροχής προϊόντων στους πελάτες, τα οποία παράγονται κάτω από συνθήκες που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, που προάγουν την καλή διαβίωση των ζώων και παρέχουν ίσες ευκαιρίες στους αγρότες και αλιείς.

Τοπική Προμήθεια

Η εστίαση μας στην προμήθεια ντόπιων προϊόντων είναι ευθυγραμμισμένη με τις βασικές αξίες της κοινοτικής μας συμμετοχής. Με τη δέσμευση μας σε συμφωνίες προμήθειας τοπικών προϊόντων, στοχεύουμε να παρέχουμε στους αγρότες μακροπρόθεσμη επιτυχία και σταθερότητα, προσφέροντας παράλληλα στους πελάτες μας προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Μέσα από αυτές τις αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις, προσφέρουμε μια πιο ποικιλόμορφη γκάμα φρέσκων προϊόντων, προϊόντων μακράς διάρκειας και κατεψυγμένων προϊόντων. Οι τοπικοί προμηθευτές έχουν αρπάξει τις ευκαιρίες υιοθέτησης καινοτόμων τεχνολογιών και διασφάλισης ποιότητας και η SPAR αναγνωρίζοντας αυτό, προσπαθεί συνεχώς να υποστηρίζει περισσότερους τοπικούς προμηθευτές και να τους παρέχει παρόμοιες ευκαιρίες για επέκταση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

Βιώσιμη Γεωργία και Αλιεία

Για την περαιτέρω μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η SPAR υποστηρίζει πρωτοβουλίες που τονίζουν τη βιώσιμη γεωργία και τις αλιευτικές πρακτικές. Οι εταίροι της SPAR σ’ ολόκληρο τον κόσμο δεσμεύονται να προμηθεύουν πιστοποιημένα προϊόντα τροφίμων, είτε αυτά είναι φρέσκα είτε προϊόντα θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε συστηματική βάση.

Αντανακλώντας τις εκτεταμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι εταίροι της SPAR έχουν διαφορετικές πιστοποιήσεις για τα προϊόντα τους, λόγω της συνεχούς επέκτασης των φρέσκων προϊόντων και των προϊόντων περιβάλλοντος ιδιωτικής μάρκας, και συνεχώς επεκτείνονται!