Υγεία και Διατροφή

Η υγεία και η διατροφή είναι δύο θέματα που βρίσκονται στην προτεραιότητα της ατζέντας της SPAR. Πιστεύουμε ισχυρά στην ανάγκη να παρέχουμε στους καταναλωτές προϊόντα υψηλής ποιότητας συνοδευόμενα με τις απαραίτητες διατροφικές πληροφορίες με σκοπό την διασφάλιση μίας ισορροπημένης και υγιεινής διατροφή. Η εστίαση μας στη διατροφή ενισχύει περαιτέρω τις πρωτοβουλίες της SPAR, οι οποίες προωθούν και στοχεύουν στην άσκηση, προωθώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής και καταπολεμώντας τον υποσιτισμό.

Διατροφή

Η δέσμευση της SPAR για την προώθηση της υγιεινής διατροφής έχει βελτιώσει τις επιλογές των καταναλωτών στην κατηγορία των φρέσκων και ξηρών τροφίμων. Σ’ ολόκληρο τον πλανήτη, διάφορες πρωτοβουλίες της SPAR έχουν επικεντρωθεί στην καλύτερη συνεργασία με τους προμηθευτές και στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τροφίμων.

Μ’ αυτό τον τρόπο, η SPAR παρέχει στους πελάτες πρόσβαση σε πιο φρέσκα προϊόντα και όπου είναι δυνατόν σε πιο υγιεινές επιλογές. Η SPAR έχει θέσει μια ξεκάθαρη στρατηγική και προσφέρει στους πελάτες της βιολογικά προϊόντα και φυσικά προϊόντα καθώς επίσης και προϊόντα για αγοραστές με τροφική δυσανεξία.

Άσκηση

Εκτός από την εστίαση μας στην υγιεινή διατροφή, η SPAR αναγνωρίζει τα οφέλη της άσκησης και ως εκ τούτου, η χορηγία μας στον αθλητισμό είναι ένα άλλο βασικό μέρος της επιχείρησης μας. Οι συνεργασίες μεταξύ των λιανεμπόρων της SPAR και των τοπικών σχολείων και των αθλητικών σωματείων, αντικατοπτρίζουν τη σημαντικότητα για την SPAR στην προώθηση της άσκησης σε πολλές τοπικές κοινότητες.

Η υποστήριξη από την SPAR διαθέτει πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου για εθελοντισμό, των εσωτερικών δραστηριοτήτων συγκέντρωσης χρημάτων, της παροχή αθλητικού εξοπλισμού και οικονομικής στήριξης.