Στοχεύοντας το περιβάλλον

Ως παγκόσμιος λιανοπωλητής, η SPAR είναι σε θέση να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της αντιμετώπισης ζητημάτων που αφορούν τα απόβλητα. Οι εταίροι της SPAR έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες που στοχεύουν συγκεκριμένα στη μείωση των αποβλήτων, με έμφαση στην ανακύκλωση και στην ανάπτυξη βιώσιμων προιοντικών συσκευασιών .

Βιώσιμη Συσκευασία

Οι εταίροι της SPAR υιοθετούν καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες. Βασική εστίαση είναι η παροχή ανθεκτικών σακουλιών για αγορές, οι οποίες μειώνουν σημαντικά τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο από πλευράς παραγωγής όσο και από πλευράς αποβλήτων.

Η εισαγωγή βιώσιμης συσκευασίας των προϊόντων ήταν εξίσου σημαντική, με τους εταίρους να χρησιμοποιούν φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες για τη μείωση των αποβλήτων.

Προγράμματα Ανακύκλωσης

Για την περαιτέρω καταπολέμηση των αποβλήτων, οι εταίροι της SPAR έχουν εντείνει σημαντικά τις πρωτοβουλίες για ανακύκλωση – εργάζονται γι’ αυτό και εκπαιδεύουν τους πελάτες για τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω προσαρμοσμένων προγραμμάτων ανακύκλωσης.

Οι προσπάθειες μας στην ανακύκλωση προσφέρουν ευνοϊκές καταστάσεις για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αντιμετωπίζοντας τα περιβαλλοντικά ζητήματα προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων.