Η ανάμειξη της SPAR στην κοινότητα

Στην SPAR, η δέσμευση μας στις κοινότητες επεκτείνεται πέρα από την παροχή υψηλής ποιότητας και στην «σχέση ποιότητας και τιμής» ώς εμπειρία αγορών.

Περιλαμβάνει επίσης νέες ευκαιρίες εργασίας, την αύξηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας, την υποστήριξη των ατόμων που έχουν ανάγκη από εθελοντική εργασία ή τη δημιουργία κεφαλαίων για φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως επίσης και την ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας μέσω της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων από την SPAR.

Μέσω όλων αυτών των δραστηριοτήτων, η SPAR προσθέτει αξία στις κοινότητες που δραστηριοποιείται. Παρόλο που έχει μια αυξημένη παγκόσμια παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες σ’ όλο τον κόσμο, βασιζεται στην αφοσίωση ανεξάρτητων εμπόρων λιανικής πώλησης που κερδίζουν την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των τοπικών κοινωνιών.

Φιλανθρωπική Υποστήριξη

Οι εταίροι της SPAR παγκοσμίως συμμετέχουν στην υποστήριξη και στη χορηγία πολλών φιλανθρωπικών οργανώσεων. Είτε σε τοπικό, εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η SPAR στοχεύει να έχει θετική συνεισφορά, όπου είναι δυνατόν.

Οι χορηγοί φιλανθρωπικών οργανώσεων SPAR καλύπτουν διάφορους σκοπούς, όπως την στήριξη των παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη, την καταπολέμηση ασθενειών, την παροχή βοήθειας σε φυσικές καταστροφές, την επένδυση σε βιώσιμες υποδομές και στην ποιοτική βελτίωση της διαδικασίας των προϊόντων.

Προσωπική Συμμετοχή

Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες που διοργανώνουν οι συνεργάτες της Spar φέρνουν πιο κοντά τους εργοδοτουμένους της SPAR με τα μέλη της τοπικής κοινότητας.

Αυτό το είδος της προσωπικής συμμετοχής κάνει μια πραγματική διαφορά και αυτό μας ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές μας. Επιπρόσθετα με τη φιλανθρωπική μας παρουσία, οι πρωτοβουλίες για την εμπλοκή μας στην κοινότητα επικεντρώνονται στη δημιουργία επίγνωσης των κοινωνιών στις περιβαλλοντικές αιτίες, προκειμένου να διασφαλιστούν μακροχρόνιες θετικές αλλαγές.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη του προσωπικού μας

Η SPAR δεσμεύεται για την ανάπτυξη και την προσωπική ανέλιξη των εργοδοτουμένων της.Έχοντας αυτό υπόψη οι εταίροι μας σ’ όλο τον κόσμο έχουν ξεκινήσει ακαδημίες που προσφέρουν εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης.

Προσπαθώντας να εκπληρώσουμε τον ρόλο του υπεύθυνου λιανοπωλητή, στοχεύουμε όχι μόνο στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας εντός της SPAR, αλλά και στο να συμβάλουμε στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.