Καριέρα2018-09-17T12:59:50+00:00

SPAR Κύπρου - Ευκαιρίες εργασίας

Η SPAR δεν είναι μόνο ένα υπέροχο μέρος για να ψωνίζεις, αλλά και για να δουλεύεις!

Αναζητήστε ευκαιρίες εργασίας

 

H SPAR Κύπρου στο πλαίσιο της λειτουργίας του πρώτου της καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων (Supermarket), ζητά να εργοδοτήσει στην οικογένεια της, άτομα δυναμικά τα οποία θα μπορούν να εργαστούν με πάθος και μεθοδικότητα σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον παγκόσμιας εμβέλειας και προδιαγραφών. Η SPAR είναι το μεγαλύτερο συνεταιριστικό δίκτυο υπεραγορών στο κόσμο, με 85 χρόνια εμπειρίας, παρουσία σε πάνω από 45 χώρες και με περισσότερα από 350,000 άτομα προσωπικό παγκοσμίως.

Η SPAR Κύπρου αναζητεί δυναμικό και έμπειρο επαγγελματία για να στελεχώσει τη θέση του/της Διευθυντή/τριας Καταστήματος στην υπεραγορά SPAR Λάρνακας.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

 • Αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση και έλεγχος της λειτουργίας όλων των τμημάτων του καταστήματος.
 • Λεπτομερής παρακολούθηση και επίτευξη πωλήσεων με βάση τους προϋπολογισμένους στόχους, αποτελεσματικός έλεγχος του κόστους λειτουργίας του καταστήματος και αποδοτική διαχείριση του προσωπικού.
 • Διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελατών.
 • Διαχείριση των αποθεμάτων του καταστήματος και διασφάλιση διαρκούς και σωστής ανατροφοδότησης των χώρων πωλήσεων.
 • Οργάνωση και παρακολούθηση της σωστής παρουσίασης των προϊόντων εντός του καταστήματος και εφαρμογή των προτύπων προβολής και τοποθέτησης των εμπορευμάτων.
 • Διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό του καταστήματος.
 • Εφαρμογή των συστημάτων και διαδικασιών του καταστήματος, καθώς και των κανονισμών ασφάλειας και υγείας της Εταιρείας.
 • Προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων του καταστήματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 4-5 χρόνια στο λιανικό εμπόριο και σε διευθυντική θέση τουλάχιστον για 2-3 χρόνια.
 • Πολύ καλή κατανόηση των λειτουργιών που αφορούν τις πωλήσεις στο κλάδο των υπεραγορών γενικότερα, της διαχείρισης αποθεμάτων, του προγραμματισμού προσωπικού, της χωροταξικής διάταξης των τμημάτων καταστημάτων και του ελέγχου του κόστους λειτουργίας.
 • Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Power Point). Γνώση συστημάτων λιανικών πωλήσεων θα αξιολογηθεί θετικά στην όλη εμπειρία του υποψηφίου.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Η SPAR Κύπρου, παρέχει κατάλληλες συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν σε όλους τους εργαζομένους να αποδείξουν τις ικανότητες τους με ίσες ευκαιρίες για σταδιακή ανέλιξη.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι τις 30 Μαΐου 2018, στη διεύθυνση sparhr@ermes.com.cy δηλώνοντας τη θέση «Διευθυντής/τρια Καταστήματος».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

H SPAR Κύπρου στο πλαίσιο της λειτουργίας του πρώτου της καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων (Supermarket), ζητά να εργοδοτήσει στην οικογένεια της, άτομα δυναμικά τα οποία θα μπορούν να εργαστούν με πάθος και μεθοδικότητα σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον παγκόσμιας εμβέλειας και προδιαγραφών. Η SPAR είναι το μεγαλύτερο συνεταιριστικό δίκτυο υπεραγορών στο κόσμο, με 85 χρόνια εμπειρίας, παρουσία σε πάνω από 45 χώρες και με περισσότερα από 350,000 άτομα προσωπικό παγκοσμίως.

Η SPAR Κύπρου αναζητεί δυναμικό και έμπειρο επαγγελματία για να στελεχώσει τη θέση του Βοηθού Διευθυντή στην υπεραγορά SPAR Λάρνακας.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

 • Συντονισμός και καταμερισμός εργασίας σε προσωπικό τμήματος.
 • Παρουσίαση προϊόντων, στήσιμο προσφορών και προβολών σύμφωνα με τα πρότυπα SPAR CYPRUS.
 • Έλεγχος Σημάνσεων και Προσφορών.
 • Έλεγχος Λειτουργίας όλων των τμημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα SPAR CYPRUS.
 • Εξυπηρέτηση/επίλυση παραπόνων πελατών.
 • Εκπαίδευση, Έλεγχος, Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Προσωπικού.
 • Συνεργασία με τμήμα Αποθήκης.
 • Αναπλήρωση Διευθυντή/τριας καταστήματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής.
 • Πρόσθετη πανεπιστημιακή εκπαίδευση αξιολογείται ανάλογα.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τέσσερα χρόνια σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Θετική ενέργεια, ομαδικότητα και συνεργασία.
 • Ικανότητα διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης του προσωπικού.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Η SPAR Κύπρου, παρέχει κατάλληλες συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν σε όλους τους εργαζομένους να αποδείξουν τις ικανότητες τους με ίσες ευκαιρίες για σταδιακή ανέλιξη.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι τις 30 Μαΐου 2018, στη διεύθυνση sparhr@ermes.com.cy δηλώνοντας τη θέση «Βοηθός Διευθυντή».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

H SPAR Κύπρου στο πλαίσιο της λειτουργίας του πρώτου της καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων (Supermarket), ζητά να εργοδοτήσει στην οικογένεια της, άτομα δυναμικά τα οποία θα μπορούν να εργαστούν με πάθος και μεθοδικότητα σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον παγκόσμιας εμβέλειας και προδιαγραφών. Η SPAR είναι το μεγαλύτερο συνεταιριστικό δίκτυο υπεραγορών στο κόσμο, με 85 χρόνια εμπειρίας, παρουσία σε πάνω από 45 χώρες και με περισσότερα από 350,000 άτομα προσωπικό παγκοσμίως.Η SPAR Κύπρου αναζητεί δυναμικό και έμπειρο επαγγελματία για να στελεχώσει τη θέση του Υπεύθυνου/ης Καφετέριας στην υπεραγορά SPAR Λάρνακας.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

 • Αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος, με σκοπό την επίτευξη των στόχων πωλήσεων και κερδοφορίας.
 • Δίνει έμφαση & συμμετέχει ενεργά στην εξυπηρέτηση των πελατών του καταστήματος.
 • Ορθή διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού.
 • Αποτελεσματική παρουσίαση των προϊόντων προς πώληση σύμφωνα με τα πρότυπα της SPAR.
 • Άριστη γνώση του μενού (ποτών και φαγητών).
 • Ελέγχει την καθαριότητα και τη σωστή συντήρηση των μηχανημάτων και σκευών που χρησιμοποιούν κατά την εργασία τους, αλλά και του χώρου εργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων, διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων.
 • Διαχειρίζεται τις παραγγελίες για το τμήμα του προς τους προμηθευτές εξασφαλίζοντας την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων.
 • Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα άμεσα ελεγχόμενα λειτουργικά έξοδα του τμήματός του και το ύψος των αποθεμάτων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Γνώσεις Barista.
 • Ικανότητα διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης του προσωπικού.
 • Δυναμικός και ευχάριστος χαρακτήρας.
 • Υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
 • Άριστη Γνώση Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.Η SPAR Κύπρου, παρέχει κατάλληλες συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν σε όλους τους εργαζομένους να αποδείξουν τις ικανότητες τους με ίσες ευκαιρίες για σταδιακή ανέλιξη.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι τις 30 Μαΐου 2018, στη διεύθυνση sparhr@ermes.com.cy δηλώνοντας τη θέση «Υπεύθυνος Καφετέριας».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

H SPAR Κύπρου στο πλαίσιο της λειτουργίας του πρώτου της καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων (Supermarket), ζητά να εργοδοτήσει στην οικογένεια της, άτομα δυναμικά τα οποία θα μπορούν να εργαστούν με πάθος και μεθοδικότητα σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον παγκόσμιας εμβέλειας και προδιαγραφών. Η SPAR είναι το μεγαλύτερο συνεταιριστικό δίκτυο υπεραγορών στο κόσμο, με 85 χρόνια εμπειρίας, παρουσία σε πάνω από 45 χώρες και με περισσότερα από 350,000 άτομα προσωπικό παγκοσμίως.

Η SPAR Κύπρου αναζητεί δυναμικό και έμπειρο επαγγελματία για να στελεχώσει τη θέση του Υπεύθυνου Κάβας στην υπεραγορά SPAR Λάρνακας.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

 • Έλεγχος Σημάνσεων και Προσφορών.
 • Εκπαίδευση, Έλεγχος, Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Προσωπικού.
 • Γνώση αντικείμενου, Γευσιγνωσία.
 • Επικοινωνία με Αποθήκη/Προμηθευτές σε θέματα παραγγελιών.
 • Ορθή ταξινόμηση προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα SPAR CYPRUS.
 • Έλεγχος Πλανογραμμάτων και αποθεμάτων.
 • Έλεγχος τιμών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής.
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Θετική ενέργεια, ομαδικότητα και συνεργασία.
 • Ικανότητα διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης του προσωπικού.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Η SPAR Κύπρου, παρέχει κατάλληλες συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν σε όλους τους εργαζομένους να αποδείξουν τις ικανότητες τους με ίσες ευκαιρίες για σταδιακή ανέλιξη.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι τις 30 Μαΐου 2018, στη διεύθυνση sparhr@ermes.com.cy τη θέση «Υπεύθυνος Κάβας».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

H SPAR Κύπρου στο πλαίσιο της λειτουργίας του πρώτου της καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων (Supermarket), ζητά να εργοδοτήσει στην οικογένεια της, άτομα δυναμικά τα οποία θα μπορούν να εργαστούν με πάθος και μεθοδικότητα σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον παγκόσμιας εμβέλειας και προδιαγραφών. Η SPAR είναι το μεγαλύτερο συνεταιριστικό δίκτυο υπεραγορών στο κόσμο, με 85 χρόνια εμπειρίας, παρουσία σε πάνω από 45 χώρες και με περισσότερα από 350,000 άτομα προσωπικό παγκοσμίως.

Η SPAR Κύπρου αναζητεί δυναμικό και έμπειρο επαγγελματία για να στελεχώσει τη θέση του Υπεύθυνου Κρεοπωλείου στην υπεραγορά SPAR Λάρνακας.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

 • Συμμετέχει ενεργά στην εξυπηρέτηση των πελατών του καταστήματος.
 • Εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
 • Διαχείριση Προϊόντων – Παραγγελίες- Παραλαβές – Επιστροφές- Διαχείριση Αποθεμάτων.
 • Ποιοτικός και Ποσοτικός Έλεγχος συμφώνα με τα Πρότυπα SPAR CYPRUS.
 • Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων και τήρηση διαδικασιών ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων.
 • Επικοινωνία με Προμηθευτές.
 • Ορθή επιδεξιότητα στο χειρισμό και επεξεργασία κρέατος.
 • Διοίκηση, Αξιολόγηση και Εκπαίδευση Προσωπικού Τμήματος.
 • Παρακολούθηση των διάφορων δεικτών απόδοσης όπως Καταστροφές, Πωλήσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προϋπηρεσία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση της αγοράς.
 • Δυναμικός και ευχάριστος χαρακτήρας.
 • Υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
 • Άριστη Γνώση Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Διαπροσωπικές Ικανότητες.
 • Γνώση σε θέματα Γαστρονομίας.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Η SPAR Κύπρου, παρέχει κατάλληλες συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν σε όλους τους εργαζομένους να αποδείξουν τις ικανότητες τους με ίσες ευκαιρίες για σταδιακή ανέλιξη.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι τις 30 Μαΐου 2018, στη διεύθυνση sparhr@ermes.com.cy δηλώνοντας τη θέση «Υπεύθυνος Κρεοπωλείου».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

H SPAR Κύπρου στο πλαίσιο της λειτουργίας του πρώτου της καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων (Supermarket), ζητά να εργοδοτήσει στην οικογένεια της, άτομα δυναμικά τα οποία θα μπορούν να εργαστούν με πάθος και μεθοδικότητα σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον παγκόσμιας εμβέλειας και προδιαγραφών. Η SPAR είναι το μεγαλύτερο συνεταιριστικό δίκτυο υπεραγορών στο κόσμο, με 85 χρόνια εμπειρίας, παρουσία σε πάνω από 45 χώρες και με περισσότερα από 350,000 άτομα προσωπικό παγκοσμίως.Η SPAR Κύπρου αναζητεί δυναμικό και έμπειρο επαγγελματία για να στελεχώσει τη θέση του Κρεοπώλη στην υπεραγορά SPAR Λάρνακας.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

 • Αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος, με σκοπό την επίτευξη των στόχων των πωλήσεων και την αξιολόγηση τους.
 • Εκπαίδευση, Έλεγχος, Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Προσωπικού.
 • Συμμετέχει ενεργά στην εξυπηρέτηση των πελατών του καταστήματος.
 • Ασχολείται με την κοπή κρέατος και την επεξεργασία του ώστε να το φέρει σε κατάλληλη προς πώληση μορφή.
 • Ζύγισμα και τιμολόγηση της ποσότητας που επιθυμεί να αγοράσει ο πελάτης.
 • Εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
 • Διαχείριση Προϊόντων – Παραγγελίες- Παραλαβές – Επιστροφές- Διαχείριση Αποθεμάτων. Επικοινωνία με Προμηθευτές.
 • Ποιοτικός και Ποσοτικός Έλεγχος συμφώνα με τα Πρότυπα SPAR CYPRUS.
 • Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων και τήρηση διαδικασιών ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση της αγοράς.
 • Υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
 • Άριστη Γνώση Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση σε θέματα Γαστρονομίας.
 • Συνέπεια και ευγένεια.
 • Επιδεξιότητα για τον χειρισμό και την επεξεργασία του κρέατος.
 • Ικανότητα διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης του προσωπικού.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Η SPAR Κύπρου, παρέχει κατάλληλες συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν σε όλους τους εργαζομένους να αποδείξουν τις ικανότητες τους με ίσες ευκαιρίες για σταδιακή ανέλιξη.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι τις 30 Μαΐου 2018, στη διεύθυνση sparhr@ermes.com.cy δηλώνοντας τη θέση «Κρεοπώλης».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

H SPAR Κύπρου στο πλαίσιο της λειτουργίας του πρώτου της καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων (Supermarket), ζητά να εργοδοτήσει στην οικογένεια της, άτομα δυναμικά τα οποία θα μπορούν να εργαστούν με πάθος και μεθοδικότητα σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον παγκόσμιας εμβέλειας και προδιαγραφών. Η SPAR είναι το μεγαλύτερο συνεταιριστικό δίκτυο υπεραγορών στο κόσμο, με 85 χρόνια εμπειρίας, παρουσία σε πάνω από 45 χώρες και με περισσότερα από 350,000 άτομα προσωπικό παγκοσμίως.

Η SPAR Κύπρου αναζητεί δυναμικό και έμπειρο επαγγελματία για να στελεχώσει τη θέση του Υπεύθυνου/ης Φρουταρίας στην υπεραγορά SPAR Λάρνακας.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

 • Διαχείριση Προϊόντων – Παραγγελίες- Παραλαβές – Επιστροφές- Διαχείριση Αποθεμάτων.
 • Επικοινωνία με Προμηθευτές.
 • Ποιοτικός και Ποσοτικός Έλεγχος συμφώνα με τα Πρότυπα SPAR CYPRUS.
 • Διαλογή και Στήσιμο του τμήματος σύμφωνα με τα Πρότυπα SPAR CYPRUS.
 • Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων και τήρηση διαδικασιών ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων.
 • Διοίκηση, Αξιολόγηση και Εκπαίδευση Προσωπικού Τμήματος.
 • Παρακολούθηση των διάφορων δεικτών απόδοσης όπως Καταστροφές, Πωλήσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προϋπηρεσία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση της αγοράς.
 • Δυναμικός και ευχάριστος χαρακτήρας.
 • Υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
 • Άριστη Γνώση Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Η SPAR Κύπρου, παρέχει κατάλληλες συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν σε όλους τους εργαζομένους να αποδείξουν τις ικανότητες τους με ίσες ευκαιρίες για σταδιακή ανέλιξη.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι τις 30 Μαΐου 2018, στη διεύθυνση sparhr@ermes.com.cy δηλώνοντας τη θέση «Υπεύθυνος Φρουταρίας».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

H SPAR Κύπρου στο πλαίσιο της λειτουργίας του πρώτου της καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων (Supermarket), ζητά να εργοδοτήσει στην οικογένεια της, άτομα δυναμικά τα οποία θα μπορούν να εργαστούν με πάθος και μεθοδικότητα σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον παγκόσμιας εμβέλειας και προδιαγραφών. Η SPAR είναι το μεγαλύτερο συνεταιριστικό δίκτυο υπεραγορών στο κόσμο, με 85 χρόνια εμπειρίας, παρουσία σε πάνω από 45 χώρες και με περισσότερα από 350,000 άτομα προσωπικό παγκοσμίως.

Η SPAR Κύπρου αναζητεί δυναμικό και έμπειρο επαγγελματία για να στελεχώσει τη θέση του Υπεύθυνου/ης τμήματος Αλλαντικών και Τυριών (Delicatessen) στην υπεραγορά SPAR Λάρνακας.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

 • Αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος, με σκοπό την επίτευξη των στόχων πωλήσεων και κερδοφορίας.
 • Δίνει έμφαση & συμμετέχει ενεργά στην εξυπηρέτηση των πελατών του καταστήματος.
 • Ορθή διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού.
 • Αποτελεσματική παρουσίαση των προϊόντων προς πώληση σύμφωνα με τα πρότυπα της SPAR.
 • Γνώση αντικείμενου, Γευσιγνωσία.
 • Ελέγχει την καθαριότητα και τη σωστή συντήρηση των μηχανημάτων και σκευών που χρησιμοποιούν κατά την εργασία τους, αλλά και του χώρου εργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων, διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων.
 • Διαχειρίζεται τις παραγγελίες για το τμήμα του προς τους προμηθευτές εξασφαλίζοντας την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων. Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα άμεσα ελεγχόμενα λειτουργικά έξοδα του τμήματός του και το ύψος των αποθεμάτων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση (ειδικά σε πάγκο κοπής τυριών ή/και αλλαντικών) ή/και γενικότερα σε χώρο λιανικής πώλησης.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Θετική ενέργεια, ομαδικότητα και συνεργασία.
 • Ικανότητα διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης του προσωπικού.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Η SPAR Κύπρου, παρέχει κατάλληλες συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν σε όλους τους εργαζομένους να αποδείξουν τις ικανότητες τους με ίσες ευκαιρίες για σταδιακή ανέλιξη.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι τις 30 Μαΐου 2018, στη διεύθυνση sparhr@ermes.com.cy τη θέση «Υπεύθυνος τμήματος Αλλαντικών και Τυριών (Delicatessen)».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

H SPAR Κύπρου στο πλαίσιο της λειτουργίας του πρώτου της καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων (Supermarket), ζητά να εργοδοτήσει στην οικογένεια της, άτομα δυναμικά τα οποία θα μπορούν να εργαστούν με πάθος και μεθοδικότητα σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον παγκόσμιας εμβέλειας και προδιαγραφών. Η SPAR είναι το μεγαλύτερο συνεταιριστικό δίκτυο υπεραγορών στο κόσμο, με 85 χρόνια εμπειρίας, παρουσία σε πάνω από 45 χώρες και με περισσότερα από 350,000 άτομα προσωπικό παγκοσμίως.

Η SPAR Κύπρου αναζητεί δυναμικό και έμπειρο επαγγελματία για να στελεχώσει τη θέση του Υπεύθυνου/ης Αρτοποιείου στην υπεραγορά SPAR Λάρνακας.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

 • Αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος, με σκοπό την επίτευξη των στόχων πωλήσεων και κερδοφορίας.
 • Δίνει έμφαση & συμμετέχει ενεργά στην εξυπηρέτηση των πελατών του καταστήματος.
 • Ορθή διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού.
 • Αποτελεσματική παρουσίαση των προϊόντων προς πώληση σύμφωνα με τα πρότυπα της SPAR.
 • Ελέγχει την καθαριότητα και τη σωστή συντήρηση των μηχανημάτων και σκευών που χρησιμοποιούν κατά την εργασία τους, αλλά και του χώρου εργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων, διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων.
 • Διαχειρίζεται τις παραγγελίες για το τμήμα του προς τους προμηθευτές εξασφαλίζοντας την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων.
 • Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα άμεσα ελεγχόμενα λειτουργικά έξοδα του τμήματός του και το ύψος των αποθεμάτων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Θετική ενέργεια, ομαδικότητα και συνεργασία.
 • Ικανότητα διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης του προσωπικού.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.Η SPAR Κύπρου, παρέχει κατάλληλες συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν σε όλους τους εργαζομένους να αποδείξουν τις ικανότητες τους με ίσες ευκαιρίες για σταδιακή ανέλιξη.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι τις 30 Μαΐου 2018, στη διεύθυνση sparhr@ermes.com.cy τη θέση «Υπεύθυνος/η Αρτοποιείου».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

H SPAR Κύπρου στο πλαίσιο της λειτουργίας του πρώτου της καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων (Supermarket), ζητά να εργοδοτήσει στην οικογένεια της, άτομα δυναμικά τα οποία θα μπορούν να εργαστούν με πάθος και μεθοδικότητα σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον παγκόσμιας εμβέλειας και προδιαγραφών. Η SPAR είναι το μεγαλύτερο συνεταιριστικό δίκτυο υπεραγορών στο κόσμο, με 85 χρόνια εμπειρίας, παρουσία σε πάνω από 45 χώρες και με περισσότερα από 350,000 άτομα προσωπικό παγκοσμίως.

Η SPAR Κύπρου αναζητεί δυναμικό και έμπειρο επαγγελματία για να στελεχώσει τη θέση του Υπεύθυνου Αποθήκης στην υπεραγορά SPAR Λάρνακας.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

 • Επικοινωνία, συνεργασία και συντονισμός με την Διευθυντική ομάδα καταστήματος σε θέματα νέων προϊόντων, διαφόρων ειδών προσφορών καθώς και διάγραφες κωδίκων με στόχο την καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση των αποθεμάτων.
 • Καθημερινός έλεγχος και Μελέτη των out of stock/below safety stock/overstocks και ανάλογη ενημέρωση στα αρμόδια τμήματα για εφαρμογή διορθωτικών μέτρων.
 • Αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση του τμήματος αποθήκης.
 • Έλεγχος καταγραφής Απωλειών/Καταστροφών και ενέργειες για μείωσης τους.
 • Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για θέματα λήξης προϊόντων.
 • Έλεγχος του Τμήματος για την τήρηση διαδικασιών HACCP.
 • Ενεργή εμπλοκή και συμμετοχή στις διάφορες αναδιοργανώσεις που εκτελούνται κατά καιρούς σε συνεργασία με το Τμήμα Αγορών.
 • Προγραμματισμός για την ορθή εκτέλεση ενεργειών όπως φυλλάδιο προσφορών.
 • Υπεύθυνος για τις παραγγελίες, παραλαβές , τυποποίηση, τακτοποίηση, διαφύλαξη και διάθεση-πώληση (replenishment) των εμπορευμάτων της Εταιρείας.
 • Ενημέρωση, συντονισμός εκπαίδευση, καθοδήγηση, ανάπτυξη και αξιολόγηση της απόδοσης των άμεσα υφισταμένων του.
 • Έλεγχος για την τήρηση των Εσωτερικών Κανονισμών Προσωπικού/Κανονισμοί Ασφάλειας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εμπειρία 4 ετών σε αντίστοιχη θέση ευθύνης στο χώρο του λιανικού εμπορίου.
 • Άριστη Γνώση Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Power Point). Γνώση συστημάτων λιανικών πωλήσεων θα αξιολογηθεί θετικά στην όλη εμπειρία του υποψηφίου.
 • Ικανότητα διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης του προσωπικού.
 • Δυναμικός και ευχάριστος χαρακτήρας.
 • Υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
 • Ομαδικότητα, οργάνωση και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Η SPAR Κύπρου, παρέχει κατάλληλες συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν σε όλους τους εργαζομένους να αποδείξουν τις ικανότητες τους με ίσες ευκαιρίες για σταδιακή ανέλιξη.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι τις 30 Μαΐου 2018, στη διεύθυνση sparhr@ermes.com.cy δηλώνοντας τη θέση «Υπεύθυνος Αποθήκης».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

H SPAR Κύπρου στο πλαίσιο της λειτουργίας του πρώτου της καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων (Supermarket), ζητά να εργοδοτήσει στην οικογένεια της, άτομα δυναμικά τα οποία θα μπορούν να εργαστούν με πάθος και μεθοδικότητα σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον παγκόσμιας εμβέλειας και προδιαγραφών. Η SPAR είναι το μεγαλύτερο συνεταιριστικό δίκτυο υπεραγορών στο κόσμο, με 85 χρόνια εμπειρίας, παρουσία σε πάνω από 45 χώρες και με περισσότερα από 350,000 άτομα προσωπικό παγκοσμίως.

Η SPAR Κύπρου αναζητεί δυναμικούς και έμπειρους επαγγελματίες για να στελεχώσουν τις θέσεις των Αποθηκάριων στην υπεραγορά SPAR Λάρνακας.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

 • Ορθή Διαχείριση Παραλαβών από Προμηθευτές και Κεντρική Αποθήκη.
 • Σωστός χειρισμός νέων παραλαβών και νέων προϊόντων.
 • Διαχείριση επιστροφών.
 • Εφαρμογή διαδικασιών Αποθήκης.
 • Επικοινωνία με Προμηθευτές και συνεργάτες.
 • Συγύρισμα Αποθήκης.
 • Ευθύνη για την ασφάλεια του Χώρου Αποθήκης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Γνώση Ελληνικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Ομαδικό πνεύμα.
 • Συνέπεια.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Η SPAR Κύπρου, παρέχει κατάλληλες συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν σε όλους τους εργαζομένους να αποδείξουν τις ικανότητες τους με ίσες ευκαιρίες για σταδιακή ανέλιξη.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι τις 30 Μαΐου 2018, στη διεύθυνση sparhr@ermes.com.cy δηλώνοντας τη θέση «Αποθηκάριοι».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού

H SPAR Κύπρου στο πλαίσιο της λειτουργίας του πρώτου της καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων (Supermarket), ζητά να εργοδοτήσει στην οικογένεια της, άτομα δυναμικά τα οποία θα μπορούν να εργαστούν με πάθος και μεθοδικότητα σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον παγκόσμιας εμβέλειας και προδιαγραφών. Η SPAR είναι το μεγαλύτερο συνεταιριστικό δίκτυο υπεραγορών στο κόσμο, με 85 χρόνια εμπειρίας, παρουσία σε πάνω από 45 χώρες και με περισσότερα από 350,000 άτομα προσωπικό παγκοσμίως.

Η SPAR Κύπρου αναζητεί δυναμικούς και έμπειρους επαγγελματίες για να στελεχώσουν τις θέσεις των Στοιβαδόρων/Γενικών Βοηθών Καταστήματος στην υπεραγορά SPAR Λάρνακας.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

 • Ξεφόρτωμα των προϊόντων από τα φορτηγά.
 • Τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια.
 • Ανεφοδιασμός ραφιών και συγύρισμα ραφιών με προϊόντα.
 • Συνεχή διαλογή των προϊόντων για διατήρηση άριστης προσφερόμενης ποιότητας.
 • Ποιοτική Εξυπηρέτηση πελατών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Γνώση Ελληνικής γλώσσας.
 • Πάθος για ποιοτική υπεροχή και προσανατολισμός στη λεπτομέρεια.
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης.
 • Συνέπεια.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Η SPAR Κύπρου, παρέχει κατάλληλες συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν σε όλους τους εργαζομένους να αποδείξουν τις ικανότητες τους με ίσες ευκαιρίες για σταδιακή ανέλιξη.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι τις 30 Μαΐου 2018, στη διεύθυνση sparhr@ermes.com.cy δηλώνοντας τη θέση «Στοιβαδόροι/Γενικοί Βοηθοί Καταστήματος».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.