ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Οι υπεραγορές SPAR προς διευκόλυνση των καταναλωτών, προσφέρουν τη δυνατότητα παραγγελίας εξ’ αποστάσεως και κατ’ οίκον διανομής προϊόντων.

1. Οι διαθέσιμοι τρόποι υποβολής παραγγελίας, παρατίθενται πιο κάτω. Οι τρόποι παραγγελίας δύναται να τροποποιηθούν κατά την κρίση της εταιρείας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

  SPAR Δροσιά, Λάρνακα:

  • Mέσω τηλεφώνου – 24259040
  • Αποστολή μηνύματος / email: customer.service@spar.com.cy
  • Μήνυμα στο SPAR Facebook page μέσω messenger www.facebook.com/SPAR.Cyprus

  SPAR Central, Λευκωσία:

  • Mέσω τηλεφώνου – 96700341
  • Αποστολή μηνύματος / email: smcentral@ermes.com.cy
  • Μήνυμα στο SPAR Facebook page μέσω messenger www.facebook.com/SPAR.Cyprus

  SPAR Olympia, Λεμεσός:

  • Mέσω τηλεφώνου – 96700323 / 25591133
  • Αποστολή μηνύματος / email: csolympia@ermes.com.cy
  • Μήνυμα στο SPAR Facebook page μέσω messenger www.facebook.com/SPAR.Cyprus

  2. Οι υπεραγορές SPAR μπορούν κατά την κρίση τους να θέσουν γεωγραφικά ή/και άλλα όρια εκτέλεσης διανομής, όπως π.χ ελάχιστη αξία παραγγελίας.

  3. Η υποβολή παραγγελίας αποτελεί πρόταση του καταναλωτή προς τις υπεραγορές SPAR. Η σύμβαση συνάπτεται μόνον εφόσον ο Πελάτης λάβει επιβεβαίωσης της παραγγελίας του.

  4. Οι υπεραγορές SPAR δεν ευθύνονται και δεν υπέχουν υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

  5. Οι υπεραγορές SPAR δεν έχουν καμία υποχρέωση σε κανένα πελάτη για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη ζημιά που μπορεί να προκύψει από άρνηση ή αδυναμία εκτέλεσης, καθυστέρηση, ή ακύρωση της υπηρεσίας παράδοσης.

  6. Οι υπεραγορές SPAR διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους παρόντες όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

  Διαδικασία Παραγγελίας και Παράδοσης

  7. Σε όλες τις περιπτώσεις και τρόπο παραγγελίας, ο καταναλωτής υποχρεούται όπως παραθέσει ορθά και επικαιροποιημένα τα ακόλουθα (κατ’ ελάχιστον) στοιχεία: 1) Όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας, 2) Διεύθυνση παράδοσης παραγγελίας, 3) Τρόπο πληρωμής: Μετρητά ή Κάρτα και 4) Ημέρα και επιθυμητή ώρα παράδοσης.

  8. H εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας υπόκειται στη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

  9. Ο πελάτης υπέχει αποκλειστική και αυστηρή ευθύνη υποβολής ορθών στοιχείων, προς εκτέλεση της παραγγελίας του.

  10. Η υποβολή παραγγελιών θα γίνεται Δευτέρα με Κυριακή από τις 08:00 μέχρι 19:00.

  11. Παράδοση μπορεί να εκτελείται σε διευθύνσεις που βρίσκονται εντός των πόλεων (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα).

  12. Η περίοδος ανταπόκρισης και παράδοσης παραγγελιών θα είναι Δευτέρα με Κυριακή.

  13. Οι παραδόσεις των παραγγελιών σας θα εκτελούνται μέχρι την επόμενη ημέρα. Για την υπηρεσία Pick-up θα μπορείτε να τα παραλάβετε τα ψώνια σας την ιδία ημέρα για παραγγελίες που έχουν παραληφθεί μέχρι της 4 το απόγευμα. Σε περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να εκτελεστεί παραγγελία σε αυτά τα χρονικά πλαίσια, οι υπεραγορές SPAR θα καταβάλουν εύλογη προσπάθεια για επικοινωνία με τον πελάτη προκειμένου να παρέχουν σε αυτόν σχετική ενημέρωση.

  14. Για πιο άμεση εξυπηρέτηση, επιλέξτε να παραλάβετε τα ψώνια σας από την υπεραγορά.

  Έξοδα Υπηρεσίας και Πληρωμή

  15. Η πληρωμή της παραγγελίας γίνεται κατά την παράδοση της παραγγελίας και μπορεί να γίνει με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα.

  16. Όλα τα προϊόντα τοποθετούνται σε σακούλες ψωνίσματος, το κόστος των οποίων επωμίζεται ο πελάτης.

  17. Η χρέωση για παράδοση της παραγγελίας είναι ανάλογα της απόστασης της περιοχής παράδοσης.

  Πολιτική επιστροφής προϊόντων

  18. Δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων έχει κάθε καταναλωτής με απόδειξη αγοράς εντός 7 ημερών, νοουμένου ότι τα προϊόντα βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία και είναι σε άριστη εμπορεύσιμη κατάσταση. Εξαιρούνται τα φρέσκα προϊόντα και προϊόντα ψυγείου.

  19. Η παρούσα πολιτική δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα σας, περιλαμβανομένου του δικαιώματος υπαναχώρησης.

  20. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.

  21. Στη περίπτωση που ο πελάτης, κατά το χρόνο παράδοσης, θέλει να κάνει επιστροφή κάποιο προϊόν, μπορεί να το κάνει και να αφαιρεθεί από το ποσό που θα πληρώσει. Κατά το χρόνο παράδοσης μπορεί να γίνει επιστροφή και φρέσκων προϊόντων.

  Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

  22. Κατά την επικοινωνία σας με τις υπεραγορές SPAR ή/και την υποβολή παραγγελίας, γίνεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας κυπριακής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Νόμος 112(Ι)/2004, ως εκάστοτε ισχύει).

  23. Για οποιεσδήποτε απορίες/διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των δεδομένων και τυχόν αιτήσεις για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στο dpo@ctcgroup.com.cy.